ท่องเที่ยอุทัยธานี 2 วัน 1 คืน

วันแรก

07.00 น. เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ทางถนนพหลโยธิน ระยะทาง 240 กม. ถึงจังหวัดอุทัยธานี

10.00 น. ถึงจังหวัดอุทัยธานี เข้าชมวัดสังรัตนคีรี ไหว้หลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ พระคู่บ้านเมืองอุทัยธานี และวัดนี้เป็นวัดที่ใช้จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ซึ่งมีลักษณะเหมือนพระพุทธตำนาน

10.30 น.ขับรถขึ้นเขาสะแกกรังชมทิวทัศน์เมืองอุทัยธานี, ไหว้พระชนกจักรี (พระบิดาของรัชกาลที่ 1 ต้นราชวงศ์จักรี) นมัสการรอยพระพุทธบาทจำลอง

11.30 น. ชมผลิตภัณฑ์ OTOP ห้าดาวของอุทัยธานี ธูปหอมทองตะนาว ผลิตเครื่องหอมไทยเดิมหลายชนิด ส่งไปใช้ในสปา และนวดแผนไทยทั้วประเทศ และส่งออกนอก ,ต้นส้มมือ ที่ใช้ในการผลิตยาดมส้มมือ

12.30 น. พักรับประทานอาหาร บริเวณร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ร้านป้าสำราญ,ครัวสมบัติ,ครัวริมน้ำ อาหารเด่นจะ เป็นปลาแม่น้ำ)

14.00 น. เข้าชมวัดท่าซุง ชมวิหารแก้ว , ปราสาททองคำ , มณฑปแก้ว , นมัสการร่างของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

15.30 น. ไปชมแพปลาตรงข้ามวัด มีปลาขนาดใหญ่นับหมื่นตัว มีเรือบริการนำเที่ยวชมแม่น้ำสะแกกรัง ชมรอยต่อของแม่น้ำเจ้าพระยาและสะแกกรัง , หมู่บ้านกลางน้ำ (หมู่บ้านคุ้งสำเภา)

17.00 น. เข้าที่พักพญาไม้รีสอร์ท

18.00 น. อาหารเย็นในเมืองอุทัยธานี (ร้านมุมสบาย , เรือนทิวา , ศาลาโค้ก)

รีสอร์ทมีบริการนวดแผนไทย (โทรนัดล่วงหน้า ) และมีคาราโอเกะในอาหารต้อนรับ

วันที่สอง

06.30 น. เดินชมตลาดยามเช้า ซื้อ อาหาร, ของฝากโดยตรงจากชาวบ้านที่มาวางขายในตลาดเช้า ชมวัดอุโบสถาราม มีภาพจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ที่สวยงามเขียนในยุคต้นรัตนโกสินทร์ เจดีย์ 3 ยุค (สุโขทัย , อยุธยา , รัตนโกสินทร์) ,มณฑป 8 เหลี่ยม

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท

08.30 น. เดินทางไปหุบป่าตาด (ระยะทาง 45 กิโลเมตร) เป็นที่ท่องเที่ยว UNSEEN ของอุทัยธานี สักษณะเป็นป่าดึกดำบรรพ์ มีพรรณไม้เด่นคือต้นตาด เป็นพืชตระกูลปาร์มขนาดใหญ่พื้นที่เป็นหุบเขาที่เกิดจากการยุบตัวของถ้ำ ภายในเป็นระบบนิเวศน์ปิด เข้าได้ทางเดียว สภาพป่าภายในเป็นป่าดิบชื้นมีอากาศเย็นตลอดเวลา

10.30 - 12.00 น. เดินทางไปอำเภอบ้านไร่รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ชมผ้าทอพื้นเมืองทอด้วนสีธรรมชาติ ของกลุ่มแม่บ้านผาทั่ง เป็นผ้าทอลายโบราณเคยได้รับรางวัลจาก UNASCO

14.00 น. ชมวัดถ้ำเขาวง เป็นวัดที่ตกแต่งเป็นเรือนไทย สวยงามอยู่บริเวณเชิงเขา

15.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ทางสายด่านช้าง - สุพรรบุรี สามารถแวะซื้อของฝากจากสุพรรณ

18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุทัยธานี 3 วัน 2 คืน

วันแรก

07.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ทางบางบัวทอง - กำแพงแสน - อู่ทอง - ด่านช้าง - บ้านไร่

10.00 น. ถึงบ้านไร่ เข้าชมถ้ำพุหวาย

11.00 น. ชมวัดถ้ำเขาวง

12.00 น. พักรับประทานอาหารในอำเภอบ้านไร่

13.30 น. ถึงน้ำตกผาร่มเย็น

14.30 น. เยี่ยมศูนย์ผ้าทอลายโบราณ ใช้สีย้อมจากธรรมชาติ , วัดผาทั่ง

15.00 น. เดินทางต่อไป อ.ลานสัก ระยัทาง 80 กิโลเมตร

16.00 น. แวะซื้ออาหารที่ตลาด อ.ลานสัก

17.00 น. เดินทางถึง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (ระยะทางจากตลาดลานสัก 22 กม. เลี้ยวขวาเข้าทางลูกรังอีก 14 กม.

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า

08.00 - 11.00 น. เดินป่าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเขาหินแดงในเขตฯ . ชมอนุสรณ์สถาน สืบ นาคะเสถียร

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันใน อ.ลานสัก

13.00 น. เดินทางกลับทางสาย ลานสัก - อุทัยธานี

13.40 น. ถึงหุบป่าตาด (UNSEEN UTHAITHANI)

15.30 น. เดินทางถึงที่พัก พญาไม้รีสอร์ท

17.00 น. วัดสังกัสรัตนคีรี , เขาสะแกกรัง ชมทิวทัศน์เมืองอุทัยยามเย็น

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ร้านอาหารมุมสบาย

วันที่สาม

07.00 น. ชมวัดอุโบสถาราม , ตลาดริมน้ำ แวะซื้อของฝากในตลาดอุทัย

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า

09.30 น. ชมวัดท่าซุง - วิหารแก้ว - ปราสาททองคำ - อุทยานมัจฉา นั่งเรือชมแม่น้ำสะแกกรัง และหมู่บ้านกลางน้ำ ที่มโนรมย์ (ค่าเรือคนละ 40 บาท)

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ศาลาโค้ก

13.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ทางถนนพหลโยธิน ผ่านชัยนาท หรือผ่านชัยนาทกลับทาง จ.สุพรรณบุรี

 

 
       
 
พญาไม้รีสอร์ท 101 ม.1 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี โทร 056-571767 , 01-6741992
 
   
design by chaicharn.ch