โรงแรมพิบูลย์สุข  336 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

 โทร : 0 5651 1048, 0 5651 1647 โทรสาร : 0 5651 1003

  ราคา 240-600 บาท

สะอาด ปลอดภัย  ใกล้ตลาดเทศบาล  บริการห้องพักปรับอากาศ-ทีวี-น้ำอุ่น

       และ พัดลม-ทีวี พักในราคาสบาย สบาย(กรุณาติดต่อห้องพักล่วงหน้า)

 

 

 

 

แผนที่โรงแรม