พักผ่อนในบรรยากาศ สวนป่าธรรมชาติ

ชมวิถีชีวิตริม แม่น้ำสะแกกรัง

วัดอุโบสถาราม
 

 

วัดอุโบสถาราม เดิมชื่อวัดโบสถ์มโนรมย์ อยู่ฝั่งตะวันออกของ แม่น้ำสะแกกรัง สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์และวิหาร เป็นภาพเขียนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นอกจากนี้ยังมีเสมาหินสีแดงหน้าโบสถ์ ตู้พระธรรมและตู้ใส่ของเขียนลายกนกเถาลายดอกไม้เป็นต้น

   
         
วัดถ้ำเขาวง
   

 

มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทย สร้างด้วยไม้สักและไม้มะค่า การจัดภูมิทัศน์ถือว่าสวยงามฉากหลังเป็นเขาหินปูนสูงตระหง่าน ด้านหน้ามีบ่อน้ำและสวนที่ตกแต่งด้วยหินปูน ด้านหลังมีถ้ำอยู่ 7 -8 ถ้ำบางถ้ำเป็นที่ นั่งวิปัสนา, เป็นถ้ำค้างคาว และเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยให้ชม

   
ห้วยขาแข้ง
               

 

ห้วยขาแข้งมีพื้นที่ครอบคลุม6อำเภอ3จังหวัด คืออำเภอบ้านไร่,ลานสัก,ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี อำเภอสังขละบุรี,ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีและอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

   
           
วัดจันทาราม(วัดท่าซุง)
   

 

เดิมเป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยาต่อมา พระราชมหาวีระถาวาโร(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) พระเถระที่มีชื่อเสียงได้สร้างอาคารต่างๆมากมาย เช่นพระอุโบสถใหม่ภายในประดับและตกแต่งอย่างวิจิตร พระบาทสทเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมา ตัดลูกนิมิตพระอุโบสถแห่งนี้

   
น้ำตกผาร่มเย็น
                 

 

 

ชาวอุทัยถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในจังหวัด เพราะสายน้ำที่ไหลลงมานั้นเป็นสายบางๆคล้ายสายฝน โดยผ่านหน้าผาดินที่มีมอสสีเขียวเกาะอยู่เต็มไปหมด ประกอบกับพื้นที่เป็นป่ารกครึ้ม ทำให้ผู้ที่ได้ชมมีความรู้สึกชุ่มฉ่ำตามไปด้วย

   
             
น้ำตกไซเบอร์
   
 

 

เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้หมู่บ้านไซเบอร์ (บ้านซับแม่บือ) ตำบลคอกควาย อำเภอห้วยคต น้ำตกนี้เกิดจากลำห้วยล่อยจ้อยที่ไหลลงมาจากภูเขาสูง ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

   
                       
 
       
 
พยาไม้รีสอร์ท 101 ม.1 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี โทร 056-571767 , 01-6741992
 
   
design by chaicharn.ch